Reference 2019

 • 12/2019 Domov pro seniory Přerov - dostavba pavilonu G - vypracování projektové dokumentace DSP, DPS pro trafostanici elektro silnoproud, EPS, PZTS, NZS (ER), LAN, rozvody kabelové televize, sestra-pacient
 • 12/2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vypracování dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT - část měření a regulace - centrální plynová kotelna, decentralizace přípravy TUV, decentrální ekvitermní regulace topných okruhů pro jednotlivé budovy, měření spotřeby tepla a studené vody, komunikační propojení a centrální dispečink
 • 11/2019 AWS projekt Kyje - automatizovaný sklad Coca Cola - projekt slaboproudu, MaR
 • 10/2019 GS Caltex - Color matching room - projekce elektro silnoproud, slaboproud
 • 09/2019 Justiční areál Ústí nad Labem - projekce Mar
 • 09/2019 Hornbach Nitra - projekce MaR
 • 09/2019 Domov důchodců Kopřivnice - projekce MaR
 • 07/2019 VUT Brno  objekt FSI, projekt Formule student - projekce MaR
 • 07/2019 Rekonstrukce železniční stanice Vsetín - Parkovací dům - projekce elektro silnoproud, EPS, NZS, datové rozvody, detekce plynů
 • 06/2019 Coca Cola  Praha - skladová hala - projekce elektro slaboproud EPS, EZS, CCTV, LAN, projekce MaR
 • 06/2019 Tiskárna Printo Ostrava  - projekce elektro silnoproud, slaboproud EPS, EZS, CCTV, LAN
 • 05/2019 Hornbach Prešov - projekce MaR
 • 04/2019 Obchodní centrum Javor Nový Jičín - projekce MaR
 • 04/2019 Administrativní budova DP Ostrava - studie MaR
 • 02/2019 Sungwoo Hitech - office building extension - projekce MaR, PZTS, EKV, CCTV, SK, EPS, Rozhlas 
 • 01/2019 GTES Nitra SK  - projekce elektroinstalace silnoproud, nouzového osvětlení pro budovu lisovny automobilových dílů
 • Kaufland Lübbenau DE - technický dozor a projekční výpomoc