PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ ELEKTROINSTALACE

PROJEKCE ELEKTRO

projekce elektroinstalace NN i VN, projekce měření a regulace. Chtějte to nejlepší a využijte získaných zkušeností z malých i velkých projektů.

TECHNICKÝ DOZOR

kompletní služby pro investory v oblasti elektroinstalací, kontrola dodržení projektu, projednání dodatků a změn dokumentace, kontrola vad a nedodělků.

PROJECT MANAGEMENT

vedení a dozor nad realizací staveb, plánování toku materiálu a financí

ZKUŠENÝ PROJEKTANT, KTERÉHO BUDETE POTŘEBOVAT PRO NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY

  • silnoproudá elektrotechnika NN i VN, motorické a technologické instalace
  • světelně technické výpočty pro umělé a nouzové osvětlení
  • analýza rizik a systémy ochrany před bleskem
  • měření a regulace (MaR) pro technická zařízení budov, BMS
  • elektrická požární signalizace
  • datové sítě, CCTV, PZTS, přístupové a docházkové systémy
  • 3D (BIM) projekce profese elektro v Autodesk Revit