PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ ELEKTROINSTALACE

PROJEKCE ELEKTRO

projekce elektroinstalace NN i VN, projekce měření a regulace. Chtějte to nejlepší a využijte získaných zkušeností z malých i velkých projektů.

REVIZNÍ TECHNIK

výchozí a pravidelné revize instalací z hlediska bezpečnosti v souladu s platnými normami a legislativními požadavky

TECHNICKÝ DOZOR

kompletní služby pro investory v oblasti elektroinstalací, kontrola dodržení projektu, projednání dodatků a změn dokumentace, kontrola vad a nedodělků.

PROJECT MANAGEMENT

vedení a dozor nad realizací staveb, plánování toku materiálu a financí

ZKUŠENÝ PROJEKTANT, KTERÉHO BUDETE POTŘEBOVAT PRO NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY

 • silnoproudá elektrotechnika NN i VN, motorické a technologické instalace
 • světelně technické výpočty pro umělé a nouzové osvětlení, výpočet denního osvětlení
 • analýza rizik a systémy ochrany před bleskem
 • měření a regulace (MaR) pro technická zařízení budov, BMS
 • elektrická požární signalizace
 • datové sítě, CCTV, EZS, přístupové a docházkové systémy
 • 3D (BIM) projekce profese elektro v Autodesk Revit do úrovně LOD 350

AKTUÁLNĚ

 • 10/2019 GS Caltex - Color matching room - projekce elektro silnoproud, slaboproud
 • 09/2019 Justiční areál Ústí nad Labem - projekce Mar
 • 09/2019 Hornbach Nitra - projekce MaR 
 • 09/2019 Domov důchodců Kopřivnice - projekce MaR
 • 07/2019 VUT Brno  objekt FSI, projekt Formule student - projekce MaR
 • 07/2019 Rekonstrukce železniční stanice Vsetín - Parkovací dům - projekce elektro silnoproud, EPS, NZS, datové rozvody, detekce plynů
 • 06/2019 Coca Cola  Praha - skladová hala - projekce elektro slaboproud EPS, EZS, CCTV, LAN, projekce MaR
 • 06/2019 Tiskárna Printo Ostrava  - projekce elektro silnoproud, slaboproud EPS, EZS, CCTV, LAN
 • 05/2019 Hornbach Prešov - projekce MaR 
 • 04/2019 Obchodní centrum Javor Nový Jičín - projekce MaR
 • 04/2019 Administrativní budova DP Ostrava - studie MaR
 • 02/2019 Sungwoo Hitech - office building extension - projekce MaR, PZTS, EKV, CCTV, SK, EPS, Rozhlas 
 • 01/2019 GTES Nitra SK  - projekce elektroinstalace silnoproud, nouzového osvětlení pro budovu lisovny automobilových dílů
 • Kaufland Lübbenau DE - technický dozor a projekční výpomoc 
 • 12/2018 Domov důchodců Přerov - projekce elektro silnoproud, slaboproud a MaR
 • 12/2018 Domov pro sociální začleňování Praha-Chodov - projekce MaR pro 22-patrovou budovu 
 • 12/2018 Městská nemocnice Ostrava Fifejdy - projektová dokumentace MaR pro modernizaci pavilonu E - oddělení chirurgie, interna, ARO, JIP, kardiologie
 • 10/2018 Techplast Česká Třebová - projekce MaR pro 14x VZT zařízení, strojvona chladu, kotelna, technologické chazení
 • 08/2018 Vysoké učení technické Brno - rekonstrukce výukových prostor, projekce rozvaděčů MaR
 • 04/2018 Jaguar Land Rover Slovakia - projekce elektroinstalace silnoproud, nouzové osvětlení pro administrativní budovu. Ve spolupráci s firmou plaan czech s.r.o.
 • Krajský úřad ve Zlíně
  prováděcí dokumentace silnoproudu - rekonstrukce rozvodny budovy B21
 • 12/2017 VŠB TU Ostrava - platforma nových technologií CPIT
  prováděcí dokumentace MaR, řešení koncových prvků na bázi KNX, síťová struktura po Bacnet IP, integrace protokolů, řízení osvětlení Dali/KNX, integrace ostatních návazných systémů do BMS software

 • 12/2017 Kovona Karviná - šestihalí
  prováděcí dokumentace silnoproudu

 • 12/2017 Sigma Lutín
  výměna osvětlení za LED včetně řídícího systému
 • 11/2017 Valk Welding
  projekce MaR, 2x VZT jednotka, plynová kotelna

 • Rockwool Bohumín - nová briketovna
  projekce MaR pro technologii sušárny briket

 • Koupaliště Vratimov
  kompletní projektová dokumentace silno a slaboproudu

 • Kaufland Praha Stodůlky
  prováděcí dokumentace MaR

 • VITON s.r.o. - Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot
  projekce MaR pro zařízení VZT, vytápění a chlazení, monitoring výroby FVE a spotřeby el.energie, regulace 1/4hod. maxima

 • Hyundai Motor Manufacturing Czech - ergonomické centrum
  výpočet nastavení ochran na jističích ABB

 • Cromodora Mošnov - přístavba nové lakovny
  projekce MaR pro VZT zařízení nové lakovny

 • Výrobní hala Profitape
  projekce MaR, DSP + DPS, 2x VZT jednotka, přirozené nucené větrání, plynová jednotka, kotelna

 • Výrobní hala Besta Trade
  projekce MaR, DSP + DPS, 2x VZT jednotka, přirozené nucené větrání, plynová jednotka, kotelna

 • Hanwha - přístavba skladu kovových forem
  projekt rozšíření stávající EPS

 • Depo kolejových vozidel Praha - České dráhy
  projekt slaboproudu pro celoplošné WIFI pokrytí haly, CCTV systém na bázi IP kamer s DVR, strukturovaná kabeláž

 • Jaguar Land Rover Slovakia - projekce elektroinstalace silnoproud, nouzové osvětlení pro halu BiW. Ve spolupráci s firmou plaan czech s.r.o.

 • Kaufland Meissen (Německo) - technický dozor při rekonstrukci elektroinstalace

 • Hornbach Ostrava-Svinov - projekce MaR pro systém stínění a větrání zahradního centra

 • Donghee Český Těšín 
  DSP elektroinstalace a MaR pro doplněná VZT zařízení a odsávací filtry svařovacího provozu

 • Naturfyt Havířov - silnoproudá elektroinstalace prodejen se zdravou výživou